Gården

Vår gård ligger i Västmanlands slättbygd nära Mälaren. Det är en kulturbygd med stora ekar och det finns flera naturreservat i närheten. I beteshagarna finns det spår efter gammal bebyggelse.

Verksamheten bedrivs småskaligt med tyngdpunkt på grönsaksodling. Vi har ett 30-tal tackor med lamm som håller betesmarkerna öppna, lite höns för äggproduktion, myskankor, kaniner samt några bikupor. Vi odlar även spannmål och vall som blir foder till djuren    

Kontaktformulär

 

Affärsidé

Vi säljer egenproducerade produkter till matintresserade konsumenter
som värnar om miljön, det närodlade och den naturliga maten.