Djuren

Bin

Vi har några bikupor, vars innevånare samlar nektar som blir till honung och hjälper till med pollineringen av grönsaker, fruktträd och bärbuskar. De ger oss naturens guldgula skatt, honung.

Fjäderfä

Vi har bruna hönor som ger oss bruna ägg samt några vita hönor som värper vita ägg. De är samtliga frigående inomhus med tillgång till utomhusvistelse i inhängnad hönsgård.

Vi har ett antal myskankor som får gå fritt när vi har uppsikt över dem. De gillar att leta mask och tycker om sniglar, vilket är en fördel för grönsaksodlingen. Ankorna brukar på våren lägga ägg och själva ruva fram sina ällingar, gula små dunbollar.

Får

Vi har ett antal tackor av blandras, några har vit päls andra svart och en del är gråa. De lammar på våren i mars-april och får komma ut i hagarna så fort det börjar grönska. De betar och håller hagmarkerna öppna och fria från busksly. Från fåren får vi ett välsmakande gott kött och varma mysiga skinn samt ull för att karda, tova och spinna av.

Kanin

Vi har några kaninhonor som vi får kaninungar från. Det är en stor blandraskanin med inslag av belgisk jätte. Dessa ger oss ett klimatsmart magert läckert kött och varma smidiga skinn. 

  • ange i frhagen.jpg
  • ankhane.jpg
  • ankhona.jpg
  • bidrottning.jpg
  • bikoll.jpg
  • fr .jpg
  • kaninungar.jpeg
  • lamm1204.jpeg