Vårt mål

 

Vi vill

- dela med oss av det vi kan producera på gården

- erbjuda produkter som vi har förädlat av våra råvaror och av det som finns i naturen.

- värna om miljön och naturresurserna och leva i samklang med omgivningen.

- utveckla ett resurs och energisnålt levnadssätt med kretsloppstänkande och förnyelsebara energialternativ.

Kontaktformulär

 

Affärsidé

Vi säljer egenproducerade produkter till matintresserade konsumenter
som värnar om miljön, det närodlade och den naturliga maten.